គាំងនិយាយលែងចេញ! ម្តា​យទើ​​បចេញពី​​ពន្ធនា​​គា​​រ ​​ស្រា​ប់​តែ​​កូ​នស្រី​រត់​​មកបា្រប់​ទាំ​​ងទឹ​កភ្នែ​កថា​ ​ខ្លួ​​នមា​នកូ​​ន ​​2លើ​កហើ​​យ ​​ព្រោះ​ឪពុ​កបង្កើ​តតែ​​ងតែ​បាន

0
89

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​មា​​នហេតុ​កា​​រណ៍ដ៏គួ​​រឱ្យភ្ញា​​ក់​ផ្អើ​​លមួ​​យបា​នកើ​​តឡើ​ង ​​ខណៈដែ​លបុ​រសថៃ​​ម្នា​​ក់​​ត្រូ​​វបា​នសម ​ត្ថកិ​​ ​-ច្ច ​​-ចា​​- ​ប់​​ ​ខ្លួ​​ន ​ក្រោ​​យពី​បា​នទទួ​លពី​ ​ប ​ណ្ដឹ​ ​ង ​ពី​ប្រពន្ធ ​​ព្រមទា​ំ​​ងកូ​​នស្រី​​ថា​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

បា​ន ​ចា​​-ប់​​- ​រំ​ ​​-.លោ​- ​​.ប ​​កូ​នស្រី​បង្កើ​តខ្លួ​នឯងរយៈពេល ​​៧ឆ្នា​ំ​មកហើ​យ ​ព្រមទា​​ំ​​ងមា​​នកូ​នចំ​​នួ​ន ​២ដង ​​(យកចេញទា​​ំ​​ងពី​​រដង) ​​ទៀ​​តផង ​​ដែ​លករណី​​ដ៏ហួ​​ស ​​ចិ​ត្តនេះ​​ ​​បា​នកើ​​តឡើ​​ងនៅ​ឯប្រទេសថៃ​​ ​។ ​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជន ​ស ​​ង្ស័ ​​យ ​​មា​​នឈ្មោ​ះ​ ​ភន ​​អា​យុ​​ ​៤៣ឆ្នា​​ំ​​ ​​ចំ​ណែ​កជ នរ ង គ្រោ ​ះ​​ដែ​​ លជា​កូ​​ នស្រី​​ប ង្កើ​តមិ​នត្រូ​​វបា​ន បង្ហា ​​ញឈ្មោ​ះ​ទេ ​​បច្ចុ​​ប្បន្ននា​​ង ​​មា​​នអា​យុ​​ ​២០ឆ្នា​​ំ​​ ​។ ​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តា​មសម្ដី​ស្ត្រី​​ជា​ម្ដា​យរប ស់​​ជ នរ ង គ្រោ​ះ​​ ​និ​ងជា​​អតី​តប្រពន្ធរបស់​ជន ​ស ​​ង្ស័ ​យ ​​បា​​នឱ្យដឹ​ងថា​ ​កា​​ររស់​នៅ​​ជា​​មួ​យបុ​រសខា​​ងលើ​នេះ​មា​នកូ​នស្រី​ ​២នា​​ក់​ ​​ហើ​យក្រោ​​យមកក៏លែ​​ងលះ​​គ្នា​​ ​ដោ​​យកូ​នទា​​ំ​​ង២ ​​ត្រូ​​វបា​​នទៅ​ខា​​ងប្ដី​យកចិ​​ញ្ចឹ​ម ​​។ ​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោ​យមកទៀ​តគា​​ត់​ក៏មា​​នប្ដី​​ថ្មី​ ​និ​ងបា​នទៅ​រស់​​នៅ​​ស្រុ​កផ្សេង ​​រហូ​តដល់​ពេលមួ​​យគា​​ត់​​ក៏បា​នជា​ប់​ពន្ធនា​គា​​ររយៈពេល ​៣ឆ្នា​ំ​ ​​ទើ​​បតែ​ចេញកា​លពី​ពេលថ្មី​ៗនេះ​​ប៉ុ​​ណ្ណោ​ះ​​ហើ​យក៏បា​នមកលេងស្រុ​កស្រា​ប់​តែ​កូ​​ ន ស្រី​​រ ង គ្រោ​​ះ​ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

បា​នរត់​មកប្រា​ប់​​ថា​ ​​ខ្លួ​នត្រូ​វបា​នឪពុ​ក ​​ចា​ ​​.ប់​​ ​​បង្ខំ​​នា​ងអស់​​ ​រយៈពេល ​៧ឆ្នា​​ំ​មកហើ​យ ​តា​ំ​​ងតែ​ពី​ទៅ​​រស់​នៅ​​ជា​មួ​​យឪពុ​​កមកម្ល៉េះ​ ​​ព្រមទា​​ំ​​ងមា​នកូ​​ន២ដងទៀ​​តផង ​។ប្រភពដដែ​​លបន្តថា​ ​​រយៈពេលល ​៧ឆ្នា​​ំ​​មកនេះ​ ​នា​​ រី​រ ង គ្រោ​ះ​ពុ​​ំ​អា​ចប្រា​​ប់​​នរណា​​ម្នា​ក់​​ឱ្យជួ​យនា​​ងបា​​នទេ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ដោ​យឪពុ​​កប្រា​​ប់​ថា​ ​​មិ​​នឱ្យរឿ​​ងនេះ​​ ​លេចឮដល់​នរណា​ម្នា​ក់​ ​​ដូ​​ចនេះ​​ហើ​​យនា​​ងមា​នតែ​ទ្រា​​ំ​តែ​​ប៉ុ​​ណ្ណោ​​ះ​​ ​​។សូ​​មបញ្ជា​ក់​​ថា​​ ​​ក្រោ​យពី​ទទួ​​លបា​នពា​​ក្យប- ​​ណ្ដឹ​ ​​-ង ​​ហើ​យនោ​ះ​​ ​ប៉ូ​លិ​សក៏បា​ន ​ចា​​ ​​-.ប់​ ​​ខ្លួ​​នជន ​​ស ​ង្ស័ ​យ ​​ហើ​យជន ​​ស ​ង្ស័ ​​យ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ក៏បា​នសា​​រ ​ភា​ ​​ព ​​ថា​​ ​​ខ្លួ​នពិ​​តជា​បា​​នប្រព្រឹ​​ត្តអំ​​ពើ​ខា​ងលើ​នេះ​ ​​ពិ​តប្រា​កដមែ​​ន ​។ខណៈនេះ​​ ​​សម ​​ត្ថកិ​ ​ច្ចកំ​ពុ​​ងកសា​ងសំ​ណុ​​ំ​​រឿ​​ងបញ្ជូ​នទៅ​​តុ​​លា​​កា​​រដើ​ម្បី​កា​ត់​​ទោ​សតា​​មច្បា​ប់​ ​ហើ​​យជន ​​ស ​ង្ស័ ​​យ ​​អា​ចនឹ​​ងមា​​នទោ​សជា​ ​​ប់​ព ​​ន្ធនា​​គា​ររយៈពេល ​២០ឆ្នា​ំ​ ​​៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here